15. Hur gör man för att lyckas?

Hur har din vecka varit? Har den varit lyckad? Upplever du att du lyckas väl i det du gör och i livet i stort?

Att lyckas..
Frågan är vad “att lyckas” egentligen är? Sannolikt är det olika för oss alla.

Exempel: För några handlar det om att uppnå materiella mål, att kunna köpa nytt hus, att kunna resa till Thailand 2 ggr per år eller att göra karriär och få en bra ekonomisk utveckling. Men lika gärna kan det handla om att leva ett bra liv, att trivas med det man gör och att känna glädje i arbetet och/eller i livet, eller att känna kärlek och vara med sina nära och kära.

 

Oavsett vilka mål du har i livet – här kommer några saker som jag ser som viktiga för att lyckas. Det handlar både om inre och yttre faktorer och de kommer inte i en viss ordning utan alla är lika viktiga:


1. Veta vad man vill
Att veta vad man vill är inte alltid lätt. Men om du vill lyckas med något måste du ha en idé om VAD. Det är inte säkert du måste veta HUR du ska ta dig fram mot det du vill men att identifiera VAD du vill gör det enklare för dig att nå ditt mål. Här handlar det om att tänka och känna vad som är rätt för just dig. Undvik “copy-paste-drömmar” – dvs att vilja samma som alla andra för att det är enklast. Försök hitta var just du är på väg och vilka mål du vill uppnå.

Att göra – exempel: Formulera VAD du vill. Fundera inte på vad som är möjligt eller inte möjligt. Fundera bara på VAD och skriv ned. Det behöver inte vara att köpa nytt hus eller skaffa nytt jobb utan det kan också vara mjukare frågor såsom att leva ett lugnare liv tillsammans med barnen eller liknande.

“Knowing what you want is the first step in getting it” 
Louise Hart

 

2. Att ha ett syfte
Människor som känner att de har ett syfte, att de drivs av något särskilt i livet har lättare att lyckas. Jag har valt att kalla det för “syfte” men man skulle också kunna kalla det för “kall”, “inre vision” eller “högre syfte”. Nu kommer vi in på något som är svårare att identifiera. Det handlar om något som kommer inifrån, en drivkraft som är djupt förankrad inom i oss själva. Med detta syfte blir viljan stark och det blir också lättare att hålla fast vid sina mål.

Denna del är svårare att sätta sig ner och planera. Det fungerar inte att peppa oss själva eller att logiskt göra plus- och minuslistor för att komma fram till detta. Det handlar om vårt inre. Att identifiera vad vi brinner för eller är engagerade i kan vara en väg, men att logiskt identifiera detta räcker inte. Det måste vara grundat i oss själva. Ja, jag har inget riktigt bra recept för detta. Jag tror att det är en inre process där vi till slut inser vad som är viktigt för oss och grundat i våra värderingar väljer en väg som ligger i linje med vad vi innerst inne vill.

Att göra – exempel: Lyssna inåt, följa sitt hjärta, följa sin intuition, göra det man brinner för, göra något som har verklig betydelse för en själv – eller för världen.

“Do your work with your whole heart and you will succeed – there is so little competition”
Elbert Hubbard

 

3. Skapa förutsättningar
För att lyckas är det en fördel att skapa förutsättningar. Om du vill arbeta med juridik krävs det helt enkelt att du har kunskap inom ämnesområdet. En bra kunskapsbas och med tiden en viss erfarenhet är en bra grund att stå på. Att ha goda kontakter och befinna sig i en omgivning där det är möjligt att genomföra dina idéer är också goda förutsättningar.

Att göra – exempel: inhämta kunskap, skapa nätverk, skapa en plattform, undersöka möjligheter.

 

4. Tilltro till sin egen förmåga
En annan viktig faktor är att veta att man kan och ha tilltro till sin egen förmåga. Att tro att det man vill uppnå är möjligt. Om du inte tror på detta själv kommer det att blir svårt för dig att lyckas oavsett hur mycket kunskap du än har med dig i bagaget.

 

Att göra – exempel: Gör gärna en lista över dina styrkor och dina goda egenskaper. Om detta är något du har svårt för – ta med dig en positiv affirmation i plånboken som du ser varje gång du öppnar den.

 

5. Låt inte omgivningen styra
Välmenande råd från vänner och bekanta finns det gott om. Kom ihåg att alla har sin världsbild och också i en del fall sina begränsningar.  Lyssna därför först och främst på dig själv. Det är du som är den som styr i ditt liv!

 

6. Det är OK att misslyckas
För att kunna lyckas krävs det att man vågar misslyckas!! Det finns ingen som inte har misslyckats ett antal gånger utmed vägen fram till “att lyckas”. För att lyckas måste man våga göra fel men ändå hålla fast vid sitt mål.

Att göra – exempel: Våga agera, om du misslyckas, se det som en lärdom som gör det möjligt för dig att utifrån en bättre plattform fortsätta vidare mot ditt mål.

“Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm”
Winston Churchill

 

7. Fira dina delsegrar
Ta chansen och fira när du lyckats med något på vägen mot ditt mål. Glöm inte att ge dig själv credit – eller en klapp på axeln – och säg att detta gjorde du bra!!  Fira de små segrarna.

Att göra – exempel: Var uppmärksam på dina framsteg och fira när du kommit framåt eller när något gått bra.

 

8. Det behöver inte vara perfekt
Jakten på det perfekta kan hindra dig från att nå ditt mål eller att lyckas. Ibland måste förstås vissa saker sitta till 100% men om du hela tiden strävar efter perfektionism i varje sak riskerar du fastna i detaljer alltför länge vilket riskerar hindra dig från att röra dig framåt.

“You don’t have to get it perfect, you just have to get it going”
Mark Victor Hansen

 

9. Jobba på det!!
Att lyckas kan definiera på olika sätt. I det fall du har något du verkligen vill uppnå och som du känner passion för så finns det ingen genväg. Du kan vilja hur mycket som helst – men du måste jobba för att uppnå vad du vill! Det krävs att man gör saker för att uppnå sina mål i livet – att man vågar leva!

“Genius is 1% inspiration and 99% perspiration”
Tomas Edison

10. Ha kul!
PS. Glöm inte bort att ha roligt under tiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *