29. Är du redo att anställa kreativa och smarta människor?

Vid rekrytering söker man ofta kreativa personer. Har funderat en del på varför man egentligen gör det. Att kreativitet är bra, det är vi säkert alla överens om. Men är kreativitet möjligt att hantera i våra organisationer? Passar kreativiteten in i etablerade strukturer?

Kreativa personer kan se nya möjligheter och komma med nya förslag. Det kan förvisso vara bra, men det innebär samtidigt att den kreativa personen kan utmana befintliga strukturer genom att ifrågasätta och ibland också komma med konkreta förslag till förändring. Frågan är om det egentligen är det man vill ha när man rekryterar en ny person in i organisationen?

Naturligtvis handlar det om i vilken kontext man befinner sig. Företag som är nya på marknaden behöver sannolikt människor med entreprenöriella egenskaper som är kreativa och kan bidra i utvecklingen och vara med i processen att bygga nya varumärken, organisationer och strukturer .

Fast… i etablerade organisationer finns strukturer och organisatoriska system redan på plats. I dessa organisationer finns människor som kan strukturerna och som har etablerat sig väl i desamma. Många gånger är det kanske då enklare att få in en person som utför sitt jobb på ett bra sätt – men som stannar vid detta (utan att vara alltför kreativ kring hur saker och ting skulle kunna utvecklas). Då riskerar man inte att befintliga strukturer ifrågasätts eller utmanas. Det är tryggast för dem som vill säkerställa de befintliga strukturernas fortlevnad.

Skulle vilja återkomma till min inledande fråga…. varför söker man och rekryterar kreativa medarbetare – när man egentligen inte vill ha någon större utveckling och förändring i sin organisation? Någon som vet? Jag kan bara spekulera: Kanske ligger det i tiden att tala om att “vi har kreativa medarbetare” – eller “hos oss är det ok att tänka outside-the-box”.

Men hur många chefer är egentligen intresserade av att leda kreativa medarbetare…? Det kan de facto vara betydligt jobbigare. Det kan innebära att dina medarbetare faktisk är lika kreativa eller rent av smartare än du själv är, det kan innebära att du kan få svårare att styra och kontrollera – ja, det ställer helt andra krav på dig som chef och ledare….

Fundera på:

  • Är det ok att dina anställda är mer kreativa eller rent av smartare än du själv är?
  • Är det ok att leda människor som ibland kan vara svåra att kontrollera?
  • Skulle det vara intressant att leda en grupp med kreativa medarbetare? Är du beredd att anta utmaningen?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *