28. Om ledarskap: Citat av Winston Churchill

"Bergstopparna inspirerar ledare, men det är i
dalgångarna de mognar."

Winston Churchill
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *