4. Värderingar – var går din gräns?

“Vi är uppe i luften, strax ovanför molnen. Vi kan blicka framåt och nedåt. Vi har kontroll på situationen. Planet går jämt och fint. När vi rör oss framåt drömmer vi om olika saker vi kan göra i livet… men vi har också gränser för vad  vi inte vill göra…”

Allt är lugnt, livet flyter på. Du jobbar på. Men… helt plötsligt ställs du inför en fråga som ytterst handlar om dina värderingar. Det kan handla om att du får ett nytt jobberbjudande, ett nytt uppdrag som egen företagare eller konsult – eller att du börjat läsa platsannonser.

Vad är ok för dig?
När du funderar kring olika organisationer kan du ställas inför frågan var din gräns går för vad du kan göra för att tjäna pengar. Vilka branscher kan du egentligen tänka dig att arbeta inom eller samarbeta med – och vilka kan du inte tänka dig?

I—————————————————————————————-I
Hjälpa fattiga,                              “Lönearbete”                                   Brottslig verksamhet
uteliggare, svaga,
utsatta

I figuren ovan visas ideellt arbete och hjälparbete tlll vänster. Denna typ av arbete innebär att man delar med sig och försöker göra gott. Brottslig verksamhet, till höger i figuren, får väl sägas vara ytterligheten åt andra hållet.

Mitt emellan återfinns lönearbete av olika slag. Det är naturligtvis en glidande skala men någonstans när vi rör oss högerut på skalan kommer de flesta av oss att säga “Stopp – det här vill jag inte jobba med”. Har du funderat på var din gräns går?

Det är sannolikt väldigt olika var vi sätter gränsen. Ger nedan några exempel på branscher som kanske kan få olika människor att säga “Stopp – det här vill jag inte”:

  • Vapenindustri
  • Porrindustri
  • Industrier som bedriver djurförsök
  • Kärnkraft
  • Tobaksindustri
  • Militär verksamhet
  • Sprittillverkning

Sedan finns det sannolikt också en gråzon. Kanske kan du ändå i vissa fall tänka dig att arbeta i en verksamhet som inte stämmer exakt överens med dina värderingar? Kanske har din faktiska roll i organisationen också med ditt beslut att göra? Är det ok att gå in i exempelvis en administrativ roll i en verksamhet du inte kan stå för? Då är du ju inte handgripligen inblandad, kanske kan det vara ok? Eller är det kanske fortfarande helt otänkbart?

Det finns väl inget som egentligen är fel eller rätt (såvida vi inte pratar om olaglig verksamhet) – det handlar helt enkelt om vilka värderingar vi har.

Så….. när det blir aktuellt med det där nya jobbet – hur förhåller du dig? Vilka branscher är aktuella – och vilka är att betrakta som “no no” för dig?

Och du som är chef: vet du var dina anställdas gräns går? Vet du vad som är ok för var och en? Ger du de anställda möjlighet att följa sina värderingar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *