Tag: rätt eller fel

9. Rätt eller fel beslut…?

 “En älg springer ut på startbanan precis då planet ställt sig på startbanan, redo för start. Är det då rätt att dra på full gas och påbörja start?” Inom flyget finns det sannolikt rutiner för vad man gör i ovannämnda…