36. Vad ligger bakom ett bra ledarskap?

FramtidensLedarskap2Jag rekommenderar er varmt att läsa min bok “Framtidens ledarskap”. Det är en bok som beskriver ledarskap ur ett praktiskt perspektiv. Den lyfter fram det faktum att ledarskap inte utvecklas eller blir bättre genom storslagna planer eller införande av ny organisation eller nya modeller/teorier. Det hjälper inte med fler processkartläggningar eller förändringsarbeten när ledarskapet inte fungerar.

Ledarskap handlar om de små sakerna. Det är de små sakerna som sammantaget bygger det ledarskap vi kan se eller utöva. Hur ledarskapet ser ut beror därför alltid på chefens förhållningssätt och hur väl han/hon känner sig själv.

Många litar enbart på forskning inom området men faktum är att vi många gånger ser olika, ibland motstridiga resultat och olika vinklingar inom forskning kring ledarskap. Det jag skriver om i boken Framtidens ledarskap är något jag vet efter att ha arbetat praktiskt med och intresserat mig för ledarskap under 25 års tid.

Läs gärna mer om mina böcker på:

www.FramtidensLedarskap.se
www.JagVillHaEnBattreChef.Nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *