35. “Vi är varandras miljö…”

“Jag kliver på planet tillsammans med styrman i god tid innan start. Kabinpersonalen är redan på plats. Vi byter några ord, skämtar lite med varandra och frågar hur det varit sedan vi sågs senast. Det är en god stämning. Alla bidrar till detta. Ännu en arbetsdag har börjat…”

Hur har du det på jobbet?
När du får frågan hur du har det på jobbet så kanske du funderar och känner efter. Ja, hur är det egentligen?

Är det turbolent, rörigt, intressant, varierande, dämpat, kontrollerat, positivt, självständigt, negativt, kallt, engagerat, spännande, glatt och trevligt, irriterat, hjärtligt, spänt, spontant eller bara “ganska neutralt”?

Vi är varandras miljö
Vi tillbringar mer än 40 timmar i veckan på vår arbetsplats. Miljön vi vistas i är viktig. Den stämning som finns på vårt arbete påverkar oss.

Hörde uttrycket “Vi är varandras miljö” i två olika sammanhang inom loppet av ett par veckor. Och onekligen ligger det något i detta. Om du har kollegor som är negativa eller som skapar dålig stämning på jobbet kommer det sannolikt att påverka din arbetsmiljö på arbetsplatsen negativt. Om du har positiva kollegor som är trevliga och som tycker att livet är kul kommer det också att påverka din arbetsmiljö – fast i en annan riktning.

Hur skapar vi en bra miljö för varandra?
Det är intressant att fundera på hur vi tillsammans medverkar till stämningen på våra arbetsplatser. Vilken roll har du på jobbet? Bidrar du till att göra stämningen god – eller tycker du jobbet är trist och beklagar dig över det som inte fungerar?

Vem är ansvarig för miljön på arbetsplatsen?
Enligt svensk lagstiftning har arbetsgivaren ansvar för att arbetsmiljön är säker och trygg för de anställda. Chefen representerar arbetsgivaren gentemot de anställda – och bär därigenom ansvar för arbetsmiljön. Regler finns kring hantering av mobbing på arbetsplatsen – och att vara uppmärksam på detta är chefens ansvar. Men vem ansvarar egentligen för den vardagliga trivseln, för att stämningen är god och för att miljön är positiv och trevlig för dem som arbetar där?

Chefens ansvar?
Största ansvaret vilar alltid på chefen både utifrån lagstiftning och utifrån generell påverkan på arbetsmiljön. Chefen är alltid den som sätter ribban:

  • Tillåter inte chefen glädje och skämt på arbetsplatsen blir allvar och arbetsamhet normen. Det ska vara dämpat, plikttroget och att verka upptagen och hårt arbetande premieras. Är chefen arg och sur skapar det en mer negativ stämning.
  • Bjuder chefen på sig själv och kommer med glada tillrop blir det normen. Då vågar folk bjuda på sig själv och får möjlighet att knyta kontakter med sina kollegor. Det gör att de anställda har trevligt på arbetet, trivs och jobbar bättre tillsammans.

Som anställd är det svårt att vara glad och trevlig om chefen nedlåtande markerar att “här är vi strikta och skojar inte på det viset”. Denna styrning från chefens sida finns – oavsett om han/hon är medveten om hur han/hon agerar eller inte.

Så du som är chef – kom ihåg – allt du gör ger en direkt effekt på arbetsmiljö och stämning. Ditt agerande lägger grunden för vad som är möjligt, hur högt till tak det är, hur spontan man kan vara, hur man får eller inte får agera. Ditt agerande som chef är därför oerhört viktigt!

Tips till chefen: Fundera på vilken miljö du vill skapa? Agera sedan för att skapa denna.

 

Ditt ansvar som anställd?
Min utgångspunkt är att alla har ett ansvar för miljön – och du som anställd är en del av miljön som också kan ta ansvar för denna.

Även om din chef vill att du skall vara dämpad och arbetssam så kan du välja att bjuda på dig själv genom att vara positiv och engagerad.

Tips till anställda: Kom ihåg att du har ett val – du kan välja att vara positiv – eller negativ… Frågan är vilken miljö du vill bidra till? Vilken miljö vill du vara för dina kollegor?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *