22. Gapet – välsignelse eller hot?

“Jag flyger på heltid. Det är ett speciellt jobb jag har. Olika flygplatser, olika regler, olika människor, olika väderleksprognoser, olika höjder och olika rutter. Ibland drömmer jag om att ha mer frihet. Att få sova länge på mornarna, leva ett mindre stressigt liv, att få flyga ett eget litet privatplan och själv välja min destination, att få umgår med min familj mer osv.”

***********************************

Gapet eller skillnaden..
Låt oss säga att vi befinner oss på en viss punkt (A) i våra liv men vi har drömmar och idéer som skulle innebär att vi skulle vilja något mer eller något annorlunda – dvs vi skulle vilja befinna oss på en annan punkt (B).

Idag tänkte jag fokusera på skillnaden mellan A och B – och prata om detta “gap” (fr engelskan).

 Positiva effekter
Är det bra eller dåligt med ett gap i livet? Ja, till viss del kan man påstå att det är positivt eftersom det skapar drivkrafter hos oss. Det får oss att ta oss vidare, att resa oss efter ett nederlag, att börja agera, att komma med nya idéer, att utveckla saker, att försöka bli bättre osv.  Man skulle kunna påstå att det  är detta gap som driver utvecklingen av oss själva och av världen.

Negativa effekter
Men är ett gap alltid positivt? Exempel: Det finns många undersökningar som talar om att förhållande vis stor andel i Sverige vill byta jobb, men låter av olika skäl bli att göra det. Se t.ex. artikel i Metro: Tre av fyra vill byta jobb men få vägar

Vad händer när människor stannar kvar på sina fasta trygga  jobb fastän de inte trivs eller känner att de får utvecklas som de vill? Jo, gapet riskerar att bli stort. Kanske kan man påstå att det är ok under en period men vad skapar detta i längden?

Diskussion
Min uppfattning är att det alltid finns ett gap – och att det alltid kommer att finnas ett gap – och att det är helt ok. För… livet ser sällan ut exakt som vi önskar. Ett visst gap kan vi leva med – ja, det kan till och med vara positivt för att skapa drivkraft. Vi är  till viss del också tvungna att uppleva ett visst gap i ett samhälle där vi interagerar med andra och är en del av ett samhällssystem med de strukturer som finns.

Men ett större gap – är det också ok? Det är sannolikt också möjligt att gilla läget och leva med ett större gap. Ofta sker detta under en kortare tid, under en övergångsperiod.

Situationen med ett stort gap kan dock se väldigt olika ut och kan ge oss olika upplevelse. För att kunna hantera en situation med ett stort gap krävs att vi har möjlighet att påverka vår situation för att i viss mån kunna överbrygga gapet.

Om vi befinner oss i en situation där vi upplever ett stort gap samtidigt som vi inte får möjlighet att påverka eller agera så finns risk att vi skapar negativa tankar vilket i förlängningen leder till uppgivenhet, frustration eller andra negativa känslor. Denna situation är inte optimal. Då är det viktigt att vi konkret tar ansvar för vårt liv och agerar oss ut ur denna situation – även om det kräver obehagliga beslut.

“Varje utgång är en ingång till något annat”

Dagens frågor
– Vilka stora gap har du i ditt liv?
– Är det ok att leva med dina gap – eller har du några du vill göra något åt?
– Ser du skillnaden som det skulle innebära i ditt liv?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *