21. Dags att strunta i tydliga mål?

“Som pilot vet man vart man är på väg. Man har fått en destination – och man ska ta sig dit. Det är ytterst tydligt i mitt arbete som pilot.

Om jag flyger till Stockholm finns det ingen möjlighet för mig att när vi kommit upp i luften att plötsligt få för mig att idag ska jag nog flyga till Paris istället. Min frihet är därmed begränsad.”

Hur fungerar det i företag och organisationer? Fungerar det på liknande sätt som för PiaPilot? Är huvudregeln att mål fastslås högre upp i organisationen, att de bryts ner, de anställda får information och får därefter anpassa sig efter dessa beslut?

***************************

Ledare som sätter mål
Som chef och ledare ska man sätta upp tydliga mål och skapa delaktighet i dessa – detta påpekas i alla fall tydligt i stor del av ledarskapslitteraturen. Men är detta arbetssätt verkligen det optimala för att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt?

Hur viktigt är det egentligen att sätta upp mål som chef? Måste chefen vara den som fastslår målen? Ja, enligt nyare forskningsrön är det faktiskt mest effektivt att låta arbetsgrupperna själv fastslå vilka mål man arbetar emot.

Läs gärna artikeln:
Länk till artikel

Ny forskning
Refererande till informationen under länken ovan så arbetar människor mer effektivt när de själva får möjlighet att sätta upp mål. Forskaren Philip Runsten går till och med så långt att han hävdar att “Mål skapar mer förvirring än klarhet. De sänker produktiviteten i stället för att höja den.”

Så… kanske är det dags att tänka om?

Visst har vi alla erfarenhet av att nya beslut uppifrån genererar diskusssioner – och att det ibland tar tid för anställda att hitta tanken bakom. Ofta finns vid tidpunkten då besluten släpps ett informationsgap mellan chefer och anställda. Cheferna har ofta processat frågan länge och väl och släpper sedan resultatet och de nya målen till de anställda ganska direkt och utan omsvep. Då är det lätt att det blir något av en överraskning och de anställda, som inte varit med under resan, ser inte hela bilden. De måste hinna ikapp och i försök att göra detta skapas ofta diskussioner eller spekulationer. Det är högst naturligt att så sker.

Först när de anställda är i kapp, förvirringen har lagt sig så kan arbetet börja. Då måste de anställda anpassa sig efter mål som kommit ovanifrån. En del är bättre på att anpassa sig – andra är mindre bra på det.

Vad tycker du?
Är det optimalt att beslut om vilja mål som gäller kommer uppifrån? Måste vissa beslut fattas ovanifrån? Vad är möjligt att släppa och låta medarbetarna själv styra?

Skulle du som chef vara beredd att delegera och släppa ifrån dig beslut om mål och arbetets upplägg till dina anställda? Om nej, vad är det som hindrar dig? Om ja, vad behöver du göra för att göra detta arbetssätt möjligt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *