Tag: normer

19. Vad sitter i era väggar?

“All kommunikation som sker mellan flygledare och pilot/styrman i cockpit är strukturerad. Det finns rutiner för vad vi skall säga, för att det ska bli tydligt och klart i kommunikationen. Inte mycket improvisation, inget “small talk” emellan. Det är strikt,…