19. Vad sitter i era väggar?

“All kommunikation som sker mellan flygledare och pilot/styrman i cockpit är strukturerad. Det finns rutiner för vad vi skall säga, för att det ska bli tydligt och klart i kommunikationen. Inte mycket improvisation, inget “small talk” emellan. Det är strikt, det är professionellt. Annat är det i fikarummet på flygplatserna. Där finns chans till att utbyta historier om flygningar, flygplatser och flygplanstyper”

Företagskultur, normer, oskrivna regler, ja, det finns många ord som beskriver det som vi inte talar om  – det som bara finns. Det handlar om oskrivna regler som vi blir en del av när vi kommer in i en organisation. Det som vi mer eller mindre tvingas inrätta oss i. Det som sällan ifrågasätts men som alla tvingas leva efter… om vi vill smälta in.

Vad är då företagskultur egentligen? Jag tror att det handlar mycket om normer och värderingar. “Så här gör vi på vårt företag”. Men det kan också handla om oskrivna regler kring hur man arbetar, rena rutinfrågor. Företagskultur skapas sannolikt sammantaget av alla i organisationen.

Är det då bra att organisationer har oskrivna regler, saker som sitter i väggarna, osynliga normer och regler?

Fördelar med företagskultur
Fördelen med en bra företagskultur är att den kan skapa en stark samhörighet mellan de anställda. Den blir som ett kitt som håller ihop organisationen – och det kan naturligtvis vara utomordentligt bra för gemenskap, arbetsglädje och för lojaliteten till företaget. I synnerhet när det handlar om en positiv företagskultur, som är öppen för nyanställda, för olikheter, för kreativa förslag och för utveckling är företagskultur något positivt.

Nackdelar med en alltför stark företagskultur
Men… om de oskrivna reglerna blir alltför många och alltför svårttillgängliga kan det medföra vissa nackdelar. Exempelvis kan det vara svårt för nyanställda att komma in i verksamheten om den innehåller alltför mycket akronymer och trebokstavsförkortningar samt en stor mängd oskrivna regler som avviker mycket från de som regler finns nedskrivna i officiella dokument. Då blir det en längre startsträcka – innan de nyanställda hittar strukturen och känner sig delaktiga i organisationen.

En hårt styrd företagskultur kan ge sammanhållning men kan också skapa utanförskap för anställda som inte passar in. Detta bör man som chef vara extra uppmärksam på. Det är viktigt att bibehålla en öppenhet för olikheter internt. Det gäller både för olika personligheter, olika kön och olika olika nationaliteter.

En alltför stark företagskultur kan också göra det svårt att möta kunderna på ett optimalt sätt. Mycket internt “fikonspråk” som del i marknadsföring mot kund kan försvåra kommunikationen. Konsten att möta kunden och tydliggöra erbjudandet på ett bra sätt är att möta kunden på hans/hennes planhalva. Det krävs att man lämnar sitt interna fikonspråk och pratar med kunden på kundens sätt.

 


Slutligen…

Företagskultur – är det då bra eller dåligt? Inte helt enkelt att ge svar på. Dock kan man väl påstå att en öppen positiv företagskultur generellt är bättre än en negativ exkluderande dito.

Oavsett om man ser det som positivt eller negativt är det mycket viktigt att man ledningsmässigt är medveten om vilken företagskultur som finns inom organisationen. Ledarskapet styr i hög utsträckning företagskulturen och dess utveckling. Här har du som är chef/ledare ett extra stort ansvar.

Att fundera på:
– Hur ser företagskulturen ut inom den organisation där du är anställd?
– Är den positiv eller negativ för ditt vidkommande?
– Är du som anställd med och påverkar företagskulturen?
– Om du är chef: Är er företagskultur till nytta för dig som ledare?
– Om du är chef: Hur väljer du att i ditt ledarskap påverka företagskulturen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *