Tag: alea iacta est

3. Lyftet..

“Vi lättar från marken, vingarna bär och planet stiger uppåt. Det pirrar lite i magen men det går snabbt över när vi kommit en bit upp i luften. Med ett “ka-bom” fälls landningsstället in.  Vrålet från startmotorerna går över i…