18. Hälsofrämjande ledarskap – en bra chef ger friska medarbetare

Läste för flera år sedan boken “Långtidsfrisk” (Johnsson, Lugn, Rexed). Den handlar bl.a. om att det är möjligt att få anställda att bli friskare genom att skapa goda förutsättningar i organisationen. Goda förutsättningar skapas oftast genom ett bra ledarskap.

Att chefen är viktig för välbefinnandet är allmänt känt. Visst har vi alla hört någon bekant säga “Jag slutade för att jag hade en dålig chef”. Ofta pratar folk mycket om sin chef – detta för att det är chefen som sätter standard för hur avdelningen/enheten fungerar. Att också hälsan påverkas av chefen och hans/hennes ledarskap är nu också bevisat i en större studie.

Den största undersökningen inom ämnesområdet som gjorts hittills i Sverige har nyligen genomförts av Institutionen för folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. 10 000 kommunanställda i totalt 60 kommuner har fått svara på frågor. Denna undersökning ger belägg för i princip samma idéer som boken “Långtidsfrisk” talar om.

Bl.a. framkommer följande:

“Undersökningen visar tydligt att det lönar sig för arbetsgivaren att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna får uppskattning för sina arbetsprestationer, uppmuntras att delta i viktiga beslut samt får hjälp att utveckla sina färdigheter. “

Studien visar att det är lönt att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap. Att det är lönt betyder att det ger en påvisbar effekt – en effekt som gör att människor mår bättre och sjukfrånvaron minskar, vilket i förlängningen innebär lägre kostnader.  Det ger också högre motivation, större glädje och engagemang på jobbet vilket leder till bättre produktivitet och bättre lönsamhet.

 

Strukturer
Utifrån diskussionen ovan måste det vara väldigt intressant för organisationer och företag att etablera denna typ av ledarskap. Det är möjligt att påverka på strukturell nivå genom att strategiskt arbeta med ledarskapsfrågor. Att rekrytera rätt chefer, chefer som är genuint intresserade av att utveckla människor och verksamhet, inte chefer som enbart vill bygga sitt eget CV för att kunna klättra vidare i hierarkin och göra egen karriär.

Frågan som dyker upp när jag läser om studien vid Mälardalens högskola är: Hur kommer dessa rön att påverka strategin kring ledarskap i svenska organisationer? Hur prioriterat är det i dagens organisationer att aktivt arbeta för att få bättre ledarskap som genererar “friskare organisationer”? Hälsofrämjande ledarskap – talas det om det över huvud taget?

Gjorde en sökning på Google och fick 27.900 träffar på begreppet “Hälsofrämjande ledarskap” så visst talas det om detta.

Kan konstatera att det säkert är 10 år sedan boken “Långtidsfrisk” skrevs så detta är de facto inga nya rön. Frågan är bara när organisationer strukturellt kommer att ta tag i frågan på bred front?

 

På individnivå
Är du chef eller ledare? Då har du goda möjligheter att var en del i att utveckla din organisation så att dina medarbetare blir friskare! Fundera gärna på:

  • Vilka åtgärder kan du göra för att ge dina medarbetare chans att lyckas?
  • Vad kan du göra för att medarbetarna skall få vara mer delaktiga i verksamheten?
  • Hur kan du göra för att kommunicera löpande på ett bra sätt?
  • Hur kan du agera för att få dina anställda att ta eget ansvar i högre utsträckning än idag?
  • Vilka relationer vill du skall finnas på arbetsplatsen? Vad gör du för att skapa öppenhet?
  • Vad kan du göra för att entusiasmera och skapa positiv stämning och engagemang?
  • osv.
Är detta något du som chef är intresserad av? Är du beredd att vara med och utveckla ett hälsofrämjande ledarskap på din arbetsplats?

Länk till undersökningen:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/en-bra-chef-ger-god-haelsa-paa-jobbet-411357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *