11. Definition ledarskap

Lite dammigt ämne idag. Vem har inte läst litteratur kring ledarskap? Det finns åtskilliga hyllmeter med böcker om ledarskap fulla av många vackra ord. Men… vad är ledarskap egentligen?

Det sägs att ledarskap är något som formas i relation till andra människor. Att vara en ledare kräver också att någon eller några följer. Vi inleder med en ganska traditionell definition:

”The leader is an individual who influences others to act toward a particular goal or end-state.” (Gordon)

Många definitioner talar om att leda mot ett givet mål. Intressant är dock att det finns andra några mer komplexa definitioner som jag själv ser som mer spännande:

“Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential, så klart och tydligt, att de ser det i dem själva.” (Steven R Covey)
“Ledaren är en person som kan komma in på och förstå andra människor och få dem att höja sig och prestera mer än vad de har gjort tidigare.” (Brian Tracys)

Frågar du mig hade jag sagt att:

“Ledarskap är att bygga upp organisation och verksamhet genom att skapa struktur och tydlighet kring vart vi är på väg och delaktighet för alla att vara med och förflytta sig mot fastställda mål och att skapa empowerment. Det innebär också att vara ett föredöme genom sitt sätt att arbeta och vara. Att ytterst bära ansvar för verksamheten och snabbt ta tag i och agera för att lösa problem som dyker upp under resans gång. Som ledare representerar man också den enhet/avdelning/organisation som man leder och “man är ansiktet utåt” både internt och externt.” (Pia Pilot)

Men… nu fick jag förvisso chans att bre ut mig något mera. 🙂 Annars finns det en professor inom “Management och organization” vid Ohio University som lär ha skrivit ett 70-tal artiklar inom Sports management som kokat ner ledarskap till följande:

“Alla definitioner på ledarskap betonar att det handlar om en interpersonell process där syftet är att påverka och motivera medarbetare att verka mot individuella eller gruppmål” (Packianathan Chelladurai)

Hur ser din definition ut? Vad är ledarskap för dig?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *