8. Motivation

“Vill jag fortsätta flyga? Är jag nöjd med nuvarande pilotjobb –  eller vill jag lära mig att spaka nya flygplanstyper,  få fler och nya utmaningar och bli en bättre pilot? Är det viktigt för mig? Eller fortsätter jag hellre i gamla hjulspår..? Vad driver mig – vad motiverar mig?”

Idag talas ofta om Talent Management. Jag lyssnade idag på en föreläsare, dansken Rasmus Ankersen, som talade om motivation och som beskrev vikten av hunger, inte bara av talang. Han hävdade att talang inte räcker. Det krävs hunger och energi! Det var ett bra inspirationsföredrag!!

Att välja “underdogs” som inte ses som lika talangfulla har visat sig vara en framgångsfaktor. De som från början anses vara talanger slår sig ibland till ro i den rollen. Han påstod att det faktiskt räcker att ha “tillräckligt med talang” – sen är det framförallt motivationen och hunger som avgör om vi når framgång. Han talade om fotbollsspelare, men samma gäller för oss alla.

Som chef gäller det att se bortom den prestation som du kan se hos dina medarbetare idag. Då hittar du talangerna! Det räcker inte att det ser bra ut idag – att det finns en snygg image eller yta hos dina anställda. Gnistan att vilja bli bättre måste finnas där! Det är där vi hittar de verkliga talangerna – de som vill mer!!

Han citerade Tiger Woods.

“Winning is not the only measure of improvement”

Tiger Woods lär ha sagt detta när han helt tog bort sin gamla swing för att från början bygga upp en helt ny. Som att börja om från början…

Fundera gärna på: Får du chansen att utvecklas där du är? Är du motiverad på jobbet? Hur mycket är du beredd att göra för att lyckas? Har du gnistan? Vill du?

Du som är chef: Försöker du se bortom ytan, fasaden och hitta motivationen och gnistan hos dina anställda? Hur agerar du som chef för att se till att dina anställda håller uppe sin motivation? Vet du vilka du måste ge nya utmaningar för att de inte ska tappa motivationen? Har du en plan för detta – eller är det något du som chef förväntar dig att de anställda själv hanterar?

Tar gärna emot dina synpunkter eller kommentarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *