34. Karriär: Är det viktigast för chefen att ha ryggen fri?

Hörde av en man som genomför psykologtester inför anställningar att de som ofta tillsätts som chefer i Sverige idag är “blå” (enligt IPU-test) – dvs de är inåtvända sakfokuserade personer. Ofta är de mycket kunniga inom ämnesområdet, men mindre kunniga vad gäller “att leda/utveckla människor”. De är ofta kontrollerade som personer, kloka, rationella och tänker efter före – gör sällan fel – och riskerar därmed inte kritik.

Att de sällan gör fel innebär också att de inte är lika benägna att ta risker – de ser istället till att ha ryggen fri. De lyckas ofta mycket väl i karriären.

Att göra rätt..
I Sverige premierar vi att göra rätt. Chefer ovanför vill ha människor under sig som gör rätt – det är enklast. De “blå” personerna gör ofta mycket rätt – och går inte att ifrågasätta utifrån ett “ovanifrånperspektiv”.

Underifrån, från de anställdas sida, är bilden många gånger en annan. Eftersom förmågan “att leda och utveckla människor” inte är lika prioriterad hos en “blå” person upplevs många gånger denna chef som ointresserad eller rent av som en dålig chef i ett underifrånperspektiv.

Fundera på:

  • Håller du med om vad denna erfarna man berättade? Ser du chefer av denna typ i din organisation?
  • Är det denna typ av chefer rätt i dagens organisationer?
  • Är denna typ av chefer rätt i morgondagens organisationer?

Tyck gärna till!! Lämna gärna en kommentar.

Länk till IPU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *