33. Mod – chefens bäste vän…?

Mod är viktigt för människor i allmänhet, men för chefer i synnerhet.

Vad kännetecknar då en modig chef? En modig chef låter sig inte styras av sin rädsla. Han/hon är inte rädd för att göra fel, är inte rädd för kritik eller för att andra upplevs som mer kompetenta osv.

Det sägs att svenska chefer inte är särskilt modiga. Det är ett problem. Som chef hamnar man nämligen i en mängd olika situationer som ställer stora krav på mod.

Då gäller det att ha:

 • mod att fatta beslut trots att du inte har hela bilden
 • mod att ändra sig om man har fel
 • mod att säga ifrån
 • mod att stå för det man gör
 • mod att driva igenom nya saker och vara beredd att ta kritik
 • mod att ta tag i konflikter
 • mod att ta svåra samtal
 • mod att tänka och våga nytt
 • mod att inse vad man som chef kan och vad man inte kan
 • mod att lyfta fram kollegor och anställda och själv stå tillbaka
 • mod att kliva av jobbet om man inte kan stå för företagets värderingar
 • mod att släppa kontrollen
 • mod att vara sig själv

Finns inte modet kommer istället rädslan att styra vilket kan leda till uteblivna beslut, maktspel, lågt till tak, kontrollerande ledarskap, frustration, rädsla för att göra fel, konflikter, stagnation osv. Dessa konsekvenser ökar risken för ohälsa, konflikter och ger sannolikt bristande engagemang. I förlängningen kan konserkvenserna bli hög personalomsättning, fler sjukskrivningar och lägre produktion.

Så jag uppmanar alla chefer därute – VÅGA VARA MODIGA!! Det är viktigt!!

Läste någonstans att: “Mod är inte frånvaron av rädsla utan snarare insikten att något annat är viktigare än rädslan.”

Hur vet du då om du är modig som chef? Varför inte fråga dina medarbetare? Skicka en enkät eller ställ frågan i annat sammanhang.  Lyssna och försök förstå. Gå sen hem och fundera på vad du kan göra annorlunda eller utveckla.

Till slut….  citerar en klok man:

“Det är mod världen behöver, inte ofelbarhet.”

Sir Wilfred Grenfell

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *