24. Chef: Hur vill du att dina anställda skall agera?

“Kreativa, självständiga eller följsamma och flitiga – hur vill du att dina anställda skall förhålla sig och agera på arbetet?”

Pyramiden
Jag arbetade på uppdrag för en kommun under en tid. En dag gick jag förbi en dörr på vilken en pyramid satt uppklistrad. Stannade och tittade och gick sedan vidare. Gick förbi några gånger men kunde inte släppa pyramiden. Jag var till slut tvungen att knacka på och fråga om jag kunde få ta en kopia. Det fick jag – och idag tänkte jag därför tala om denna pyramid.

Tyvärr har jag ingen källa – för det angavs inte på bilden. Om någon känner till vem som står bakom denna – tar jag tacksamt emot denna information! Skulle gärna vilja veta vem som tagit fram den, och referera till denna person här, men även läsa mer av vad denna person skrivit.

 

Denna pyramid ser jag som väldigt viktig för dig som är chef eller ledare. Jag pratar därför en hel del utifrån chefsperspektiv nedan. Men…  pyramiden är mycket intressant att fundera på – även för dig som anställd. Hur du väljer arbetsgivare och chef bör styras av var du vill befinna dig i pyramiden. Så…. låt oss nu kasta oss in i pyramidens värld!

Pyramiden består av sex olika nivåer. Låt oss börja längst ner och förflytta oss uppåt:

6. Lydnad
Den lägsta nivån innebär att dina anställda kan följa direktiv och regler.

5. Flit
Den näst lägsta nivån innebär att dina anställda är flitiga, ansvarsfulla, samvetsgranna och välorganiserade. De tar dock inga egna initiativ eller går några egna vägar.

4. Kunskap och intellekt
På denna nivå genererar du smarta anställda som är angelägna om att utveckla sina färdigheter genom att “återanvända” etablerade framgångsrika metoder.

3. Initiativ
Här har du personer med initiativförmåga, som inte väntar på att bli tillfrågade. De behöver inte bli tillsagda utan söker själv upp nya utmaningar. De försöker ständigt komma på nya metoder för att skapa värde.

2. Kreativitet
På denna nivå är dina anställda vetgiriga och svåra att hejda. De är inte rädda för att säga något dumt. “Vore det inte intressant om vi kan göra såhär?” är en vanlig fråga.

1. Passion
Här drivs dina anställda av passion. Passion kan få människor att göra dumma saker men passion är också den drivkraft som förvandlar en avsikt till en fantastisk prestation. Passionerade människor tar sig över hinder och vägrar att ge upp. Passion smittar av sig och gör enmanskampanjer till större projekt.

 

På vilken nivå befinner sig de anställda?
Vilken nivå som de anställa beror på några olika saker:

 • Organisationen – kultur och traditioner styr ibland hur arbetet bedrivs. Styrs arbetet genom kontroll av anställda eller präglas den av eget ansvar och möjlighet att vara delaktig?
 • Ditt ledarskap – hur du leder avspeglar sig direkt i hur dina anställda agerar. Vill du hålla i alla trådar själv och fördela arbetet och låta det bli utfört är nivå 5 eller 6 kanske att föredra. Vill du delegera mera bör du satsa på att låta dina anställda få förflytta sig några snäpp uppåt i pyramiden för att göra detta möjligt.
 • Vilken typ av verksamhet du leder –  Det kan eventuellt finnas en viss skillnad på vilken verksamhet du leder. Generellt sägs det att i de fall det handlar om rutinuppgifter krävs mindre kreativitet hos de anställda än om du exempelvis leder konsulter eller forskare. Dock är jag inte helt överens med denna slutsats. Ofta kan du som chef delegera och göra det möjligt för dina anställda att klättra uppåt i pyramiden för att effektivisera arbetet oavsett vilken verksamhet det handlar om.

Sammanfattningsvis kan man säga att det framförallt handlar om hur du som chef VÄLJER att leda din personal. Vill du ha människor runt dig som utför det du ber om – eller vill du ha människor som skapar nya möjligheter och som i vissa fall också kan mer än du om verksamheten? Vad är ditt mål med ditt ledarskap? Det handlar också om vilka människor du klarar av att leda. Det ställer andra krav på dig om du skapar förutsättningar för dina anställda att befinna sig på nivå 1 och 2. Du måste då vara mer prestigelös och kunna släppa kontrollen. Som sagt, det handlar i slutändan om HUR du vill leda.

 ********************************

Du chef – hur ser det ut där du befinner dig?
Hur ser det ut i din arbetsgrupp? Var befinner sig dina anställda?

Ja, sannolikt har du anställda på flera nivåer. Dock kan det vara intressant för dig att sätta dig ner och försöka sätta in dina anställda på den nivå där du uppfattar att de befinner sig.

Anledningen till att jag ber dig göra detta är att du sannolikt kommer att se ett mönster. Även om du har en viss spridning brukar du ändå kunna hitta runt vilken nivå denna spridning finns.

Så sätt dig ner i lugn och ro och rita in dina anställda i pyramiden och fundera sedan över:

 • Vilket mönster ser du?
 • Ser det ut som du förväntat dig?
 • Är det såhär du vill ha det?
 • Vad skulle kunna vara annorlunda?
 ********************************
Du som är anställd
 • Var i pyramiden befinner du dig?
 • Har du alltid befunnit dig på denna nivå i pyramiden?
 • Känns det som att du befinner dig på den nivån du vill vara på?
 • Finns det något som hindrar att du utvecklas och klättrar uppåt i pyramiden? I så fall: vad?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *